`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 9

Đề thi online Môn Hóa lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi online phương pháp bảo toàn khối lượng và tăng giảm khối lượng

2.

Đề thi online bài tập về HCl, H2SO4 loãng

3.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối ( tiết 1)

Thầy Chất - Khóa hệ thống kiến thức ôn thi vào chuyên hóa năm 2020

3. Chuyên đề 3: Dung dịch

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Chuyên đề 5: Kim loại

Số đề thi: 7 Đã phát hành

8. Chuyên đề 8: Hiđrocacbon

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Chuyên đề 9: Ancol - axit - este

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com