`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Bài 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số (SBT - tr3) – Có lời giải chi tiết

1.

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (SBT – tr5) – Có lời giải chi tiết

1.

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (SBT – tr10) – Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

2.

Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích

3.

Bài tập vận dụng chuyên đề khối tròn xoay

Thầy Nguyên - Khóa hình học đầy đủ và nâng cao - Năm 2020

1.

Bài tập vận dụng chuyên đề khoảng cách

2.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

3.

Thi online: Thể tích chóp có sẵn chiều cao - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online: Thể tích chóp có mặt bên vuông góc với đáy - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online: Thể tích chóp đều, chóp có các cạnh bên bằng nhau - Có lời giải chi tiết

6.

Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích

7.

Thi online: Thể tích lăng trụ - Có lời giải chi tiết

8.

Thi online: Thể tích dạng 7: Tỉ số thể tích - Có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Hình nón - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online - Hình trụ - Có lời giải chi tiết

11.

Bài tập vận dụng chuyên đề khối tròn xoay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com