Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 9

Đề thi online Môn Sử lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 1 (Có video chữa)

S2 - Cô Thu - Khóa luyện thi 9 vào 10 môn Lịch sử theo vấn đề năm 2021

1.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 1 (Có video chữa)

2.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 2 (Có video chữa)

3.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 3 (Có video chữa)

4.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 4 (Có video chữa)

5.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 5 (Có video chữa) - Phần 1

6.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 5 (Có video chữa) - Phần 2

7.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 6 (Có video chữa) - Phần 1

8.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 6 (Có video chữa) - Phần 2

9.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 7 (Có video chữa) - Phần 1

10.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 7 (Có video chữa) - Phần 2

11.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 8 (Có video chữa) - Phần 1

12.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 8 (Có video chữa) - Phần 2


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com