Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Bài tập muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

1.

Thi online: Nhận biết hợp chất hữu cơ - Đề 1

1.

Thi online: Nhận biết hợp chất hữu cơ - Đề 2

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi cấp tốc 5++ môn Hóa năm 2021

Sắp thi 01/02/2021

2. Cacbohiđrat (Hóa 12)

Số đề thi: 5

Sắp thi 16/02/2021

3. Amin - Amino axit (Hóa 12)

Số đề thi: 4

Sắp thi 03/03/2021

4. Polime (Hóa 12)

Số đề thi: 2

Sắp thi 15/03/2021
Sắp thi 21/03/2021
Sắp thi 17/04/2021

8. Tổng ôn Hóa 11

Số đề thi: 3

Sắp thi 05/05/2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com