Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

8.

BTVN - Lý thuyết và bài tập nâng cao

9.

BTVN - Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm - Đề 1

10.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

12.

BTVN - Lý thuyết về este

13.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

14.

BTVN - Bài tập lý thuyết về amin

15.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Thầy Tùng - Nền tảng Hóa học 12 năm 2022

1. Este - Chất béo

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Polime

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 10 Đã phát hành

10. Crom - Sắt - Đồng

Số đề thi: 11 Đã phát hành

11. Nhận biết - Tinh chế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

12. Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com