Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 -1949)

2.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề ôn tập giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

6.

Đề ôn tập giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

7.

Đề ôn tập giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

8.

Đề ôn tập giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

9.

Đề ôn tập giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Cô Lê Thu - Khóa Nền tảng Lịch sử 12 năm 2022

3. Lịch sử Việt Nam 1919 - 2000

Số đề thi: 37 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com