Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam - Tiết 2

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 3 (Có video chữa )

1.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

2.

BTVN - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

3.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

4.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com