Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Bài tập muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

1.

Thi online: Nhận biết hợp chất hữu cơ - Đề 1

1.

Thi online: Nhận biết hợp chất hữu cơ - Đề 2

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Bài tập thủy phân este

2.

Thi online: Lý thuyết và bài tập nâng cao

3.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

4.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

5.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

6.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

7.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

S1 - Thầy Tùng - Khóa nền tảng môn Hóa lớp 12 năm 2021

1. Este - Chất béo

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Amin - Aminoaxit - Protein

Số đề thi: 10 Đã phát hành

5. Polime

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 13 Đã phát hành

8. Crom - Sắt - Đồng

Số đề thi: 14 Đã phát hành

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com