`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: Tổng ôn các chất phản ứng với Cu(OH)2

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Lý thuyết và bài tập nâng cao

2.

Thi online: Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm - Đề 1

Thầy Tùng - Khóa nền tảng môn Hóa lớp 12 - năm 2020

1. Este - Chất béo

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Amin - Aminoaxit - Protein

Số đề thi: 10 Đã phát hành

4. Polime

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 13 Đã phát hành

7. Crom - Sắt - Đồng

Số đề thi: 12 Đã phát hành

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com