`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Các bài toán thực tế: Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp - có lời giải chi tiết

1.

Thi online - Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai - Có lời giải chi tiết

1.

Bài 2: Cực trị của hàm số (SBT - tr9) – Có lời giải chi tiết

1.

Thi online – Thể tích khối chóp đều và chóp có cạnh bên bằng nhau – Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Tính thể tích của khối lăng trụ đứng - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Bài toán tiệm cận - có lời giải chi tiết

3.

Đề thi online - Phương pháp giải bất phương trình logarit – Có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Tìm nguyên hàm – tích phân hàm số hữu tỉ - Có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com