Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Unit 16. tiếng Anh 12 – Có lời giải chi tiết

1.

Thi online - Present perfect & present perfect continuous tenses (có video chữa)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Unit 6 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

S1 - Cô Hoàng Xuân - Khóa Nền Tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. Life Stories

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. The Green Movement

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Cultural Identity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 6. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Sắp thi 26/09/2020

11. Unit 8. The World of Work

Số đề thi: 2

Sắp thi 21/10/2020

12. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1

Sắp thi 16/11/2020

13. Unit 9. Choosing a Career

Số đề thi: 2

Sắp thi 25/11/2020

14. Unit 10. Lifelong Learning

Số đề thi: 2

Sắp thi 26/12/2020

15. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1

Sắp thi 28/01/2021
Sắp thi 06/02/2021

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com