Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Đề cương ôn tập giữa HKI - tiếng Anh 11

2.

Đề cương ôn tập cuối HKI - tiếng Anh 11

Cô Hoàng Xuân - Khóa Ngữ âm -Từ vựng - Ngữ pháp trọng điểm tiếng Anh 11 SGK cơ bản - năm 2021

1. Unit 1. Friendship

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 2. Personal Experiences

Số đề thi: 1 Đã phát hành

3. Unit 3. A Party

Số đề thi: 1 Đã phát hành

4. Unit 4. Volunteer Work

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Ôn thi giữa HKI - tiếng Anh 11

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Illiteracy

Số đề thi: 1 Đã phát hành

7. Unit 6. Competitions

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Unit 7. World Population

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 8. Celabrations

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Unit 9. The Post Office

Số đề thi: 1

Sắp thi 19/10/2020

12. Unit 10. Nature in Danger

Số đề thi: 1

Sắp thi 06/11/2020

13. Unit 11. Sources of energy

Số đề thi: 1

Sắp thi 24/11/2020

14. Unit 12. The Asian Games

Số đề thi: 1

Sắp thi 09/12/2020
Sắp thi 24/12/2020

16. Unit 13. Hobbies

Số đề thi: 1

Sắp thi 27/12/2020

17. Unit 14. Recreation

Số đề thi: 1

Sắp thi 11/01/2021

18. Unit 15. Space Conquest

Số đề thi: 1

Sắp thi 26/01/2021
Sắp thi 10/02/2021
Sắp thi 25/02/2021

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com