`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - 50 bài tập Ngữ pháp và Từ vựng: Mức độ thông hiểu - phần 13 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Unit 10. tiếng Anh 12 – Có lời giải chi tiết

Cô Hoàng Xuân - Khóa Tổng ôn Từ vựng - Ngữ âm - Ngữ pháp tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com