Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 11 mới (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 11 mới - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 11 mới (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

5.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 2

6.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 3

7.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 4

8.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 5

S1 - Cô Hoàng Xuân - Khóa tiếng Anh 11 SGK chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. The Generation Gap

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Relationships

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Becoming Independent

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Caring for Those in Need

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Being Part of ASEAN

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 6. Global Warming

Số đề thi: 2

Sắp thi 09/10/2020

11. Unit 7. Further Education

Số đề thi: 2

Sắp thi 06/11/2020
Sắp thi 04/12/2020

13. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1

Sắp thi 01/01/2021
Sắp thi 07/01/2021
Sắp thi 04/02/2021

16. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1

Sắp thi 04/03/2021
Sắp thi 10/03/2021

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com