`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK2 môn Anh lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - 50 bài tập đọc hiểu - phần 23 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - 50 bài tập Ngữ pháp và Từ vựng: Mức độ nhận biết - phần 2(có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Unit 2 - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

3.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

Thầy Nguyễn Kim Long - Khóa Nền tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình chuẩn - năm 2020

1. Unit 1. Home Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Ways of Socializing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. School Education System

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Higher Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Future Jobs

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. Economic Reforms

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Life in the future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. Deserts

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Books

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. Water Sports

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 13. The 22nd Sea Games

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Women in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com