Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 2

2.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 5

3.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 5

4.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII - tiếng Anh 12

5.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 3

6.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 2

7.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 3

8.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12

9.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 4

10.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 4

11.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 5

12.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 5

13.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12

14.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 2

15.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 2

16.

BTVN - Unit 2 - tiếng Anh 12

17.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 3

18.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 3

19.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12

20.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 4

21.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 4

Xem thêm

[S1] - Nền Tảng Tiếng Anh 12 Năm 2022 (chương trình SGK chuẩn) - Thầy Nguyễn Kim Long

1. Unit 1. Home Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Ways of Socializing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. School Education System

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Higher Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Future Jobs

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. Economic Reforms

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Life in the future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. Deserts

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Books

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. Water Sports

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 13. The 22nd Sea Games

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Women in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

20. Ôn tập & kiểm tra cuối HKII tiếng Anh 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com