Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Danh động từ và động từ nguyên thể - Phần 1 - Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HKI - tiếng Anh 9 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Unit 3 - tiếng Anh 9 (Có lời giải chi tiết)

3.

Thi online - Unit 6 - tiếng Anh 9 (Có lời giải chi tiết)

S1 - Thầy Long - Khóa tiếng Anh lớp 9 bám sát SGK chương trình chuẩn - năm 2021

1. Unit 1. A Visit from a Pen Pal

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Clothing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Unit 4. Learning a New Language

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. The media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. The Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 7. Saving Energy

Số đề thi: 2

Sắp thi 21/10/2020

10. Unit 8. Celebrations

Số đề thi: 2

Sắp thi 17/11/2020
Sắp thi 11/12/2020
Sắp thi 17/12/2020
Sắp thi 13/01/2021
Sắp thi 09/02/2021

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com