Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Luyện tập về câu bị động cơ bản - Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Phú Yên - Có lời giải chi tiết (năm học 2020 - 2021)

Đề thi miễn phí

1.

Kiểm tra 15 phút_lần 1_HKI_tiếng Anh 9 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Unit 3 - tiếng Anh 9 (Có lời giải chi tiết)

S1 - Thầy Long - Khóa tiếng Anh lớp 9 bám sát SGK chương trình chuẩn - năm 2021

1. Unit 1. A Visit from a Pen Pal

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Clothing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Sắp thi 26/07/2020

6. Unit 5. The media

Số đề thi: 2

Sắp thi 22/08/2020
Sắp thi 18/09/2020

8. Unit 6. The Environment

Số đề thi: 2

Sắp thi 24/09/2020

9. Unit 7. Saving Energy

Số đề thi: 2

Sắp thi 21/10/2020

10. Unit 8. Celebrations

Số đề thi: 2

Sắp thi 17/11/2020
Sắp thi 11/12/2020
Sắp thi 17/12/2020
Sắp thi 13/01/2021
Sắp thi 09/02/2021

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com