Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 11

Đề thi online Môn Lí lớp 11

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online – Dòng điện trong chất khí

Đề thi miễn phí

1.

Thi online – Điện tích – Định luật Cu-lông

2.

Thi online – Tổng hợp lực điện tác dụng lên một điện tích điểm

3.

Thi online – Dòng điện không đổi – Nguồn điện

4.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

5.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

6.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

7.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

8.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

S1+ - Cô Loan - Khoá Vật Lí 11 cơ bản và nâng cao - Năm 2021

1. Điện tích - Điện trường

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 10 Đã phát hành

4. Dòng điện trong các môi trường

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

5. Từ trường

Số đề thi: 9

Sắp thi 30/10/2020

6. Cảm ứng điện từ

Số đề thi: 4

Sắp thi 15/12/2020

7. Khúc xạ ánh sáng

Số đề thi: 5

Sắp thi 30/12/2020
Sắp thi 25/01/2021
Sắp thi 25/03/2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com