Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 11

Đề thi online Môn Lí lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online – Điện tích – Định luật Cu-lông

2.

Thi online – Tổng hợp lực điện tác dụng lên một điện tích điểm

3.

Thi online – Dòng điện không đổi – Nguồn điện

4.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

5.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

6.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

7.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

8.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

9.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

10.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

11.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

12.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

13.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

14.

Thi online – Từ thông

15.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 1

16.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 2

17.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 3

18.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 4

19.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 5

Xem thêm

S1+ - Cô Loan - Khoá Vật Lí 11 cơ bản và nâng cao - Năm 2021

1. Điện tích - Điện trường

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 10 Đã phát hành

6. Từ trường

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Cảm ứng điện từ

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

9. Khúc xạ ánh sáng

Số đề thi: 5

Sắp thi 05/02/2021
Sắp thi 05/03/2021
Sắp thi 06/03/2021
Sắp thi 05/05/2021

Xem thêm


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com