Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 sở GD&ĐT Đồng Nai - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

S2 - Thầy Hòa - Khóa Kĩ năng làm bài tập thực hành môn Địa lí năm 2021

1.

Thi online - Kĩ năng làm câu hỏi trắc nghiệm biểu đồ, phân tích bảng số liệu - Tiết 1: Biểu đồ miền

2.

Thi online - Kĩ năng làm câu hỏi trắc nghiệm biểu đồ, phân tích bảng số liệu - Tiết 2: Biểu đồ tròn

3.

Thi online - Kĩ năng làm câu hỏi trắc nghiệm biểu đồ, phân tích bảng số liệu - Tiết 3: Biểu đồ đường và biểu đồ kết hợp

4.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí tự nhiên

5.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí dân cư (Tiết 1)

6.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí dân cư (Tiết 2)

7.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí ngành kinh tế (Tiết 1)

8.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí ngành kinh tế (Tiết 2)

9.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí ngành kinh tế (Tiết 3)

10.

Thi online - Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam (Tiết 1)

11.

Thi online - Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam (Tiết 2)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com