Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 11

Đề thi online Môn Sử lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Nhật Bản

2.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì 1 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

6.

Đề kiểm tra 15 số 1 học kì 2 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) - Tiết 2

8.

Đề kiểm tra 15 số 2 học kì 2 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Cô Thu - Lịch sử lớp 11 năm 2021

3. Lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Số đề thi: 14 Đã phát hành

Sắp thi 05/11/2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com