Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lịch sử & Địa lí lớp 6

Đề thi online Môn Lịch sử & Địa lí lớp 6

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Lịch sử là gì?

2.

BTVN - Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

3.

BTVN - Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

4.

Đề thi cuối học kì I - Đề số 1 - Lớp 6 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi cuối học kì I - Đề số 2 - Lớp 6 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi cuối học kì I - Đề số 3 - Lớp 6 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi cuối học kì I - Đề số 4 - Lớp 6 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi cuối học kì I - Đề số 5 - Lớp 6 (Có lời giải chi tiết)

[S1] - Lịch sử và Địa lí 6 - Chân trời sáng tạo - năm 2022

1. Tại sao cần học Lịch sử?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Thời kì nguyên thủy

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Xã hội cổ đại

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Khí hậu và biến đổi khí hậu

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

10. Nước trên Trái Đất

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 25/06/2021
Sắp thi 26/06/2021
Sắp thi 11/11/2022

14. Ôn tập cuối học kì I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com