`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: Đồng và hợp chất của đồng

1.

Mức độ thông hiểu - Đề 5

1.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 1 (Có video chữa)

Thầy Tùng - Khóa luyện đề thi thử THPTQG môn Hóa học năm 2020 (có video chữa)

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 2 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 3 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 4 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 5 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 6 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 7 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 8 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 9 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 10 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 11 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 12 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 13 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 14 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 15 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 16 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 17 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 18 (Có video chữa)

19.

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 19 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 20 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 21 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 22 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 23 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 24 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 25 (Có video chữa)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com