Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

1.

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

S3 - Cô Lê Thu - Khóa luyện đề trắc nghiệm Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử có video chữa năm 2021

1.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có video chữa)

2.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa)

4.

Đề thi minh hoạ kỳ thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử (Lần 2) - Bộ GD&ĐT năm 2020 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 2 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 3 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 4 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 5 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 6 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 7 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 8 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 9 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 10 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 11 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 12 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 13 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 14 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 15 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 16 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 17 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 18 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 19 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 20 (Có video chữa)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com