Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Trung Quốc (Tiết 1)

[S3] - Thầy Nam - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH Địa lí năm 2022 - có video chữa

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 1 (Có video chữa )

2.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2019 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 2 (Có video chữa )

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 3 (Có video chữa )

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 4 (Có video chữa )

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí- Đề số 5 (Có video chữa )

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 6 (Có video chữa )

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 7 (Có video chữa )

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 8 (Có video chữa )

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 9 (Có video chữa )

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 10 (Có video chữa )

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 11 (Có video chữa )

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 12 (Có video chữa )

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 13 (Có video chữa )

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 14 (Có video chữa )

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 15 (Có video chữa )

17.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 16 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 17 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 18 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 19 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 20 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 21 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 23 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 24 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 25 (Có video chữa)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com