`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi Online - Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

2.

Thi Online - So sánh chiến thắng Điện Biên Phủ với chiến dịch Hồ Chí Minh

Cô Thu - Luyện thi THPT QG môn Lịch sử theo sơ đồ tư duy

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com