`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất

Thầy Tùng - Khóa luyện thi THPTQG môn Hóa học năm 2020

1. Este - Lipit (Lớp 12)

Số đề thi: 12 Đã phát hành

2. Cacbohidrat (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Polime (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Crom - Sắt - Đồng (Lớp 12)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

10. Nito - Photpho (Lớp 11)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Cacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Hidrocacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

14. Ancol - Phenol (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com