`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 1

2.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 2

3.

Thi online: Bài tập thủy phân este đặc biệt

Thầy Tùng - Khóa luyện thi THPTQG môn Hóa học năm 2020

1. Este - Lipit (Lớp 12)

Số đề thi: 12 Đã phát hành

2. Cacbohidrat (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Polime (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Crom - Sắt - Đồng (Lớp 12)

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

Sắp thi 22/10/2019
Sắp thi 28/10/2019

10. Nito - Photpho (Lớp 11)

Số đề thi: 6

Sắp thi 06/11/2019

11. Cacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 2

Sắp thi 24/11/2019
Sắp thi 30/11/2019

13. Hidrocacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 4

Sắp thi 09/12/2019

14. Ancol - Phenol (Lớp 11)

Số đề thi: 5

Sắp thi 21/12/2019
Sắp thi 05/01/2020

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com