Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Unit 16. tiếng Anh 12 – Có lời giải chi tiết

1.

Thi online - Present perfect & present perfect continuous tenses (có video chữa)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

2.

Thi online - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

S2 - Cô Kiều Thắng - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn tiếng Anh năm 2021

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 57 Đang phát hành... loading

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1

Sắp thi 26/01/2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com