`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - 50 bài tập Ngữ pháp và Từ vựng: Mức độ thông hiểu - phần 13 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

2.

Thi online - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

Cô Kiều Thắng - Khóa luyện thi đại học & THPT quốc gia tiếng Anh năm 2020

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 46 Đã phát hành

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com