Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Bài tập muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

1.

Thi online: Nhận biết hợp chất hữu cơ - Đề 1

1.

Thi online: Nhận biết hợp chất hữu cơ - Đề 2

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 1

2.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 2

3.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

4.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

5.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

6.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

7.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

1. Este - Lipit (Lớp 12)

Số đề thi: 17 Đã phát hành

2. Cacbohidrat (Lớp 12)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Polime (Lớp 12)

Số đề thi: 9 Đã phát hành

7. Crom - Sắt - Đồng (Lớp 12)

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

Sắp thi 01/11/2020

10. Nito - Photpho (Lớp 11)

Số đề thi: 6

Sắp thi 10/11/2020

11. Cacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 2

Sắp thi 25/11/2020
Sắp thi 01/12/2020

13. Ancol - Phenol (Lớp 11)

Số đề thi: 5

Sắp thi 22/12/2020
Sắp thi 06/01/2021

15. Hidrocacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 4

Sắp thi 07/01/2021

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com