Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Lý thuyết anđehit

2.

BTVN - Lý thuyết hiđrocacbon

3.

BTVN - Nitơ và bài toán tổng hợp NH3

4.

BTVN - Tính chất chung của kim loại

5.

BTVN - Công thức hóa học

6.

BTVN - Lý thuyết chung về este

7.

BTVN - Phương pháp bảo toàn khối lượng

8.

BTVN - Lý thuyết về amin

9.

BTVN - Các khái niệm cơ bản, cách viết đồng phân

10.

BTVN - Ancol (định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp)

11.

BTVN - Lý thuyết chung về kim loại

Xem thêm

[S2] - Thầy Chất - Luyện thi TN THPT & ĐH Hoá học dành cho HS mất gốc năm 2022

1. Các kiến thức cơ bản

Số đề thi: 11 Đã phát hành

2. Đại cương hóa học hữu cơ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Hiđrocacbon

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Anđehit - Axit cacboxylic

Số đề thi: 12 Đã phát hành

6. Este - Lipit

Số đề thi: 9 Đã phát hành

7. Amin - Amino axit - Peptit - Protein

Số đề thi: 11 Đã phát hành

8. Polime - Cacbohiđrat

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Sự điện li

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Phi kim

Số đề thi: 15 Đã phát hành

11. Kim loại

Số đề thi: 18 Đã phát hành

12. Nhận biết

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com