Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Đường tiệm cận (Phần 1)

2.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích

3.

BTVN - Phương trình mũ

4.

BTVN - Tích phân đổi biến.

5.

BTVN - Phương trình đường thẳng trong Oxyz

[S2] - Thầy Chí - Khóa luyện thi TN THPT & ĐH môn Toán năm 2022

2. Hình học không gian (Lớp 12).

Số đề thi: 13 Đã phát hành

5. Khối tròn xoay

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Nguyên hàm - tích phân (Lớp 12).

Số đề thi: 16 Đã phát hành

8. Hình giải tích trong không gian Oxyz (Lớp 12).

Số đề thi: 10 Đã phát hành

9. Đề ôn tập giữa HK2 - Môn Toán lớp 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Số phức (Lớp 12).

Số đề thi: 8 Đã phát hành

13. Phép biến hình (Lớp 11).

Số đề thi: 5 Đã phát hành

16. Tổng ôn trắc nghiệm Dãy số (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

17. Tổng ôn trắc nghiệm Giới hạn (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

18. Tổng ôn trắc nghiệm Đạo Hàm (Lớp 11)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com