Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

6.

BTVN - Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ

7.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I - lớp 12

8.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì I - lớp 12

9.

Vị trí Địa lí và phạm vi lãnh thổ

10.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

11.

BTVN - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

12.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí tự nhiên - Mức độ thông hiểu - đề số 1

13.

BTVN - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

14.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí ngành kinh tế - Mức độ thông hiểu - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

16.

Câu hỏi trắc nghiệm Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới - Mức độ nhận biết (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

29.

Câu hỏi trắc nghiệm phần Bảng số liệu - biểu đồ - Mức độ vận dụng - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 sở GD&ĐT Quảng Nam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Hà Nam - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 - Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK2 môn Địa lí lớp 12 THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi HK2 môn Địa lí lớp 12 sở GD&ĐT Nam Định - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi HK2 môn Địa lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

36.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

37.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

41.

BTVN - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - có đáp án

42.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì II - lớp 12

43.

BTVN - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

44.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì II - lớp 12

45.

BTVN - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

46.

Đề kiểm tra 15 phút học kì I - lớp 11

47.

BTVN - Hợp chúng quốc Hoa Kì

48.

Đề kiểm tra 15 phút học kì II - lớp 11

49.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 - lớp 11 - đề số 2

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com