Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ

2.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 301 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

5.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I - lớp 12

8.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 301 (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

10.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2019 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

14.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 301 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 302 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 303 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 304 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì I - lớp 12

19.

Thi online - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

20.

Thi online - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - có đáp án

21.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

22.

Vị trí Địa lí và phạm vi lãnh thổ

23.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí tự nhiên - Mức độ thông hiểu - đề số 1

24.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì II - lớp 12

25.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

26.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì II - lớp 12

27.

Thi online - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

28.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

30.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí ngành kinh tế - Mức độ thông hiểu - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề kiểm tra 15 phút học kì I - lớp 11

32.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 302 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 303 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 304 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online - Hợp chúng quốc Hoa Kì

36.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 301 (có video chữa)

37.

Câu hỏi trắc nghiệm Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới - Mức độ nhận biết (có lời giải chi tiết)

38.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 - lớp 11 - đề số 2

39.

Đề kiểm tra 15 phút học kì II - lớp 11

40.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

42.

Câu hỏi trắc nghiệm phần Bảng số liệu - biểu đồ - Mức độ vận dụng - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

46.

Thi online - Bản đồ

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com