Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Lý thuyết về este

2.

BTVN - Bài tập thủy phân este

3.

Bài 9. Amin (SBT, tr17-18)

4.

Bài 1. Este (SBT, tr3-5)

5.

Bài 2. Lipit (SBT, tr5-7)

6.

Bài 5. Glucozơ (SBT, tr11-13)

7.

BTVN - Monosaccarit

8.

BTVN - Bài tập lý thuyết về amin

9.

BTVN - Phương pháp giải bài toán hấp thụ khí H2S/SO2/CO2 vào dung dịch kiềm và bài tập đồ thị tương ứng

10.

BTVN - Lý thuyết về amin

11.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

12.

BTVN - Bài tập thủy phân este đặc biệt

13.

Lý thuyết về cacbon và hợp chất của cacbon

14.

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất của chúng

15.

Bài tập lý thuyết về tính chất vật lí và vị trí của kim loại trong BTH

16.

Bài tập lý thuyết về cacbohiđrat

17.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Hà Nam năm 2020 - 2021 - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

18.

BTVN - Lý thuyết chung về este (đề 1)

19.

Bài tập khái niệm, phân loại, đồng phân và danh pháp của amin

20.

Bài tập lý thuyết về sắt

21.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Hà Nam năm 2020 - 2021 - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

22.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 1)

23.

Xác định chất điện li mạnh / yếu / không điện li; viết phương trình điện li

24.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

25.

BTVN - Glucozơ và fructozơ

26.

Lý thuyết về nitơ - photpho (Đề 1)

27.

Lý thuyết về hiđrocacbon

28.

Bài tập về định nghĩa, đồng phân và danh pháp của ancol

29.

BTVN - Phương pháp bảo toàn nguyên tố

30.

BTVN - Lý thuyết chung về este

31.

BTVN - Lý thuyết chung về cacbohiđrat

32.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT TX Quảng Trị năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT Bình Giang năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Hà Nam năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

35.

Kì thi đánh giá năng lực tuyển sinh ĐH - Môn Hóa học - ĐHSP Hà Nội năm 2022

36.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Hóa học - Bộ GD&ĐT năm 2022

37.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An năm 2022

38.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Hải Dương - THPT Đoàn Thượng năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

40.

BTVN - Lý thuyết về amin

41.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 1 (có video chữa)

42.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT Nguyễn Khuyến năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

43.

BTVN - Lý thuyết chung về kim loại

44.

Thi online: Chất béo và bài tập thường gặp về chất béo

45.

Thi online: Amin và bài tập thường gặp về amin

46.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2022 - Mã đề 215 (Có lời giải chi tiết)

47.

Thi online: Monosaccarit và bài tập về monosaccarit

48.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 - Mã đề 205 (Có lời giải chi tiết)

50.

Thi online: Lý thuyết trọng tâm và bài tập lý thuyết về este

51.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT Lương Ngọc Quyến năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT Gia Viễn B năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT Quỳnh Lưu 2 năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

54.

BTVN - Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com