Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

2.

BTVN - Lý thuyết chung về este (đề 1)

3.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

8.

Bài tập về định nghĩa, đồng phân và danh pháp của ancol

9.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

10.

Bài tập lý thuyết về tính chất vật lí và vị trí của kim loại trong BTH

11.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

12.

Lý thuyết về cacbon và hợp chất của cacbon

13.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

14.

Bài tập lý thuyết về cacbohiđrat

15.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

18.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

20.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

21.

Bài tập khái niệm, phân loại, đồng phân và danh pháp của amin

22.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

23.

BTVN - Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm - Đề 1

24.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

25.

BTVN - Lý thuyết và bài tập nâng cao

26.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

27.

Bài tập lý thuyết về sắt

28.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

30.

BTVN - Bài tập lý thuyết về amin

31.

BTVN - Lý thuyết về este

32.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 1)

33.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

34.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

35.

Lý thuyết về nitơ - photpho (Đề 1)

36.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

37.

Bài 1. Este (SBT, tr3-5)

38.

Lý thuyết về hiđrocacbon

39.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

40.

Xác định chất điện li mạnh / yếu / không điện li; viết phương trình điện li

41.

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất của chúng

42.

BTVN - Lý thuyết về amin

43.

BTVN - Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất

44.

BTVN - Lý thuyết về sắt và hợp chất của sắt

45.

BTVN - Lý thuyết hiđrocacbon

46.

BTVN - Nitơ và bài toán tổng hợp NH3

47.

BTVN - Tính chất chung của kim loại

48.

BTVN - Công thức hóa học

49.

BTVN - Lý thuyết chung về este

50.

BTVN - Phương pháp bảo toàn khối lượng

51.

BTVN - Lý thuyết về amin

52.

BTVN - Các khái niệm cơ bản, cách viết đồng phân

53.

BTVN - Ancol (định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp)

54.

BTVN - Lý thuyết chung về kim loại

55.

BTVN - Lý thuyết anđehit

56.

BTVN - Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com