Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 9

Đề thi online Môn Hóa lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tính chất hóa học của oxit - Phân loại oxit

2.

BTVN - Tính chất hóa học của kim loại

3.

BTVN - Tính chất hóa học chung của phi kim

4.

BTVN - Khái quát về hóa học hữu cơ, cách viết công thức cấu tạo

5.

BTVN - Lý thuyết về rượu etylic

6.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 9 - Sở GD&ĐT Đồng Nai năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 9 - Phòng GD&ĐT Châu Thành năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 9 - Sở GD&ĐT Thành phố Đà Nẵng năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 9 - Sở GD&ĐT Thành phố Đà Lạt năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

30.

BTVN - Lý thuyết về oxit

31.

BTVN - Phương pháp bảo toàn khối lượng

32.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

35.

BTVN - Bài tập xác định công thức phân tử của oxit, bazơ, muối

36.

BTVN - Lý thuyết chung về kim loại

37.

BTVN - Bài tập kim loại tác dụng với nước

38.

BTVN - Khái quát về ankan, anken, ankađien, hiđrocacbon thơm

39.

BTVN - Lý thuyết chung về ancol

40.

BTVN - Lý thuyết chung về phi kim. Bảng tuần hoàn hóa học

41.

BTVN - Lý thuyết chung về hóa học hữu cơ

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com