Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 12

Đề thi online Môn Lí lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Đại cương về dao động điều hòa

2.

BTVN - Đại cương về dao động điều hòa

3.

BTVN - Con lắc lò xo (Đề 1)

4.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

5.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

6.

BTVN - Ứng dụng VTLG trong các bài toán về dao động điều hòa - Đề 1

7.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

9.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

10.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

11.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

12.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

13.

BTVN - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 1)

14.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

15.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

16.

Đề thi HKI Vật Lí 12 - THPT Trường Chinh - TP HCM - Ban KHXH - Năm học 2019 - 2020

17.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

18.

Kiểm tra hết học kì II Vật Lí 12 – Đề 1

19.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

20.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 3: vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

21.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

23.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

24.

BTVN - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 2)

25.

BTVN - Đại cương dòng điện xoay chiều

26.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

28.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

29.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

30.

BTVN - Dao động điều hòa

31.

BTVN - Năng lượng dao động của con lắc lò xo

32.

BTVN - Ôn tập tổng hợp – 1

33.

BTVN - Một số dạng toán trọng tâm về sóng âm

34.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

35.

BTVN - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

36.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

37.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

38.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

39.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

40.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

41.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

42.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

43.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

44.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

45.

BTVN - Đại cương về sóng cơ học

46.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

47.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

48.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

49.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

50.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

51.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

52.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

53.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

54.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

55.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

56.

BTVN - Đại cương về dòng điện xoay chiều

57.

BTVN - Kiểm tra hết học kỳ II – Vật Lí 12 (Đề 2 )

58.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

59.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

60.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

61.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

62.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

63.

BTVN - Mạch LC và Dao động điện từ - Đề 1

64.

BTVN - Hiện tượng tán sắc ánh sáng

65.

Đề thi chính thức TN THPT và ĐH môn Vật Lí năm 2021 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

67.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

68.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

69.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

70.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

71.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

72.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

73.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

74.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

75.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

76.

BTVN - Hiện tượng quang điện và Lượng tử ánh sáng - Đề 1

77.

BTVN - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề 1

78.

BTVN - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

79.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

80.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

81.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

82.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

83.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

84.

BTVN - Lí thuyết dao động cơ (Đề 1)

85.

BTVN - Tổng ôn chương: Điện tích - Điện trường

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com