Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 12

Đề thi online Môn Lí lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Dao động điều hòa

2.

Thi online - Đại cương về dao động điều hòa

3.

Đại cương về dao động điều hòa

4.

Con lắc lò xo (Đề 1)

5.

Thi online - Ứng dụng vòng tròn lượng giác trong các bài toán về dao động điều hòa - Đề 1

6.

Thi online - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 1)

7.

Thi online - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 2)

8.

Thi online - Đại cương dòng điện xoay chiều

9.

Thi online - Đại cương về sóng cơ học

10.

Năng lượng dao động của con lắc lò xo

11.

Thi online - Sóng dừng

12.

Thi online - Đại cương về dòng điện xoay chiều

13.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

14.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

15.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

16.

Ôn tập con lắc đơn

17.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

18.

Ôn tập tổng hợp – 1

19.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 3: vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

29.

Thi online - Mạch LC và Dao động điện từ - Đề 1

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

31.

Bài tập sóng cơ, phương trình truyền sóng

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

34.

Thi online - Hiện tượng tán sắc ánh sáng

35.

Thi online - Giao thoa ánh sáng - Đề 1

36.

Đề kiểm tra hết HKI Vật Lí 12 trường THPT Yên Hoà - Hà Nội - Năm học 2018 - 2019

37.

Kiểm tra hết học kì II Vật Lí 12 – Đề 1

38.

Thi online - Hiện tượng quang điện và Lượng tử ánh sáng - Đề 1

39.

Thi online - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề 1

40.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

43.

Thi online - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

44.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

45.

Đề kiểm tra hết học kì II Vật Lí 12

46.

Thi online - Đề lí thuyết số 01 (Có video chữa)

47.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

48.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

49.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

50.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

51.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

52.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

53.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

54.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

55.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

56.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

57.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

58.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

59.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

60.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

61.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com