`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lý lớp 12

Đề thi online Môn Lý lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online chuyển động thẳng biến đổi đều (Có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Chuyền động thẳng biến đổi đều

2.

Dao động điều hòa

3.

Đại cương về dao động điều hòa

4.

Con lắc lò xo

5.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

6.

Tài liệu học thử

7.

Thi online - Đại cương về dao động điều hòa

8.

Thi online - Ứng dụng vòng tròn lượng giác trong các bài toán về dao động điều hòa - Đề 1

9.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

10.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

11.

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

12.

Thi online - Tổng hợp dao động điều hòa - Đề 1

13.

Đại cương dòng điện xoay chiều

14.

Thi online - Đại cương về sóng cơ học

15.

Thi online - Phương trình sóng cơ học - Đề 1

16.

Các mạch điện xoay chiều - Đề 1

17.

Năng lượng dao động của con lắc lò xo

18.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

19.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 3: vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

20.

Thi online - Sóng dừng

21.

Chu kì, tần số, năng lượng, lực kéo về của con lắc đơn

22.

Thi online - Đại cương về dòng điện xoay chiều

23.

Thi online - Mạch điện RLC nối tiếp, lập phương trình u, i - Đề 1

24.

Tốc độ, lực căng dây trong dao động của con lắc đơn

25.

Ôn tập con lắc đơn

26.

Bài tập sóng cơ, phương trình truyền sóng

27.

Thi online - Mạch LC và Dao động điện từ - Đề 1

28.

Thi online - Mối quan hệ q - u - i trong dao động điện từ - Đề 1

29.

Thi online - Ôn tập Dao động và sóng điện từ - Đề 1

30.

Thi online - Hiện tượng tán sắc ánh sáng

31.

Ôn tập dao động cơ – đề 1

32.

Thi online - Giao thoa ánh sáng - Đề 1

33.

Đại cương dòng điện xoay chiều

34.

Thi online - Ôn tập Sóng ánh sáng - Đề 1

35.

Thi online - Hiện tượng quang điện và Lượng tử ánh sáng - đề 1

36.

Thi online - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề 1

37.

Thi online - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

38.

Đề kiểm tra hết học kỳ I vật lý 12 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội năm học 2017 - 2018

39.

Năng lượng liên kết hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

40.

Thi online - Hạt nhân nguyên tử - Đề 1

41.

Thi online - Đề lý thuyết số 01 ( có video chữa)

42.

Thi online - Đề lý thuyết số 02 ( có video chữa)

43.

Đề kiểm tra hết học kỳ I vật lý 12 sở GD&ĐT Nam Định năm học 2017 - 2018

44.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

46.

Thi online - Định luật culong - Điện trường (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

57.

Thi online chuyển động thẳng biến đổi đều (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Thầy Toản - Khóa nền tảng môn Vật Lí lớp 12 - năm 2020

1. Dao động cơ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 10 Đã phát hành

4. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Thầy Toản - Khóa luyện thi THPT quốc gia 2020

1. Dao động cơ học - lớp 12

Số đề thi: 24 Đã phát hành

2. Sóng cơ học - lớp 12

Số đề thi: 18 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng - lớp 12

Số đề thi: 12 Đã phát hành

7. Hạt nhân nguyên tử - Lớp 12

Số đề thi: 12 Đã phát hành

10. Từ trường - Lớp 11

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Quang hình học - Lớp 11

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

12. Cơ học - Lớp 10

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

13. Nhiệt học - Lớp 10

Số đề thi: 3

Sắp thi 27/11/2019

Xem thêm

Thầy Thế Anh - Khóa luyện thi THPT quốc gia môn lý năm 2020

1. Dao động cơ

Số đề thi: 17 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 9 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 21 Đang phát hành... loading

4. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

6. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

7. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 5

Sắp thi 01/10/2019
Sắp thi 14/12/2019
Sắp thi 08/07/2020

Thầy Thế Anh - Khóa vật lí 12 nâng cao

1. Dao động cơ

Số đề thi: 5

Sắp thi 01/12/2019

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 4

Sắp thi 20/02/2020

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 6

Sắp thi 01/03/2020

5. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 2

Sắp thi 05/05/2020

Thầy Toản - Khóa luyện đề thi thử có video chữa môn Vật Lí năm 2020

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 1 (có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 2 (có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 3 (có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 4 (có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 5 (có video chữa)

6.

Đề thi thi THPTQG môn Vật Lí - năm 2020 - Đề 6 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 7 (có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 8 (có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 9 (có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 10 (có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 11 (có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 12 (có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 13(có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 14 (có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 15 (có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 16 (có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 17 (có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 18 (có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 19 (có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 20 (có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 21 (có video chữa)

22.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 22 (có video chữa)

23.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 23 (có video chữa)

24.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 24 (có video chữa)

25.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 25 (có video chữa)

Thầy Thế Anh - Khóa luyện đề thi thử THPT QG 2020 môn vật lí (có video chữa)

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 1 (có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 2 (có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 3 (có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 4 (có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 5 (có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 6 (có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 7 (có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 8 (có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 9 (có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 10 (có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 11 (có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 12 (có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 13 (có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 14 (có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 15 (có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 16 (có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 17 (có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 18 (có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 19 (có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 20 (có video chữa)

Khóa đề thi học kỳ môn vật lý 12 của các sở và các trường thpt trên cả nước ( có lời giải chi tiết)

Khóa 1300 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 chọn lọc theo mức độ ( có lời giải chi tiết)

1. Dao động cơ

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 9 Đã phát hành

4. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 4 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Khóa 4500 bài tập môn lý chọn lọc theo chuyên đề và dạng ( có lời giải chi tiết)

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí đến năm 2019 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com