`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lý lớp 12

Đề thi online Môn Lý lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Chuyền động thẳng biến đổi đều

2.

Dao động điều hòa

3.

Đại cương về dao động điều hòa

4.

Con lắc lò xo

5.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

6.

Tài liệu học thử

7.

Thi online - Đại cương về dao động điều hòa

8.

Thi online - Ứng dụng vòng tròn lượng giác trong các bài toán về dao động điều hòa - Đề 1

9.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

10.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

11.

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

12.

Thi online - Tổng hợp dao động điều hòa - Đề 1

13.

Đại cương dòng điện xoay chiều

14.

Thi online - Đại cương về sóng cơ học

15.

Các mạch điện xoay chiều - Đề 1

16.

Năng lượng dao động của con lắc lò xo

17.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

18.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 3: vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

19.

Thi online - Sóng dừng

20.

Chu kì, tần số, năng lượng, lực kéo về của con lắc đơn

21.

Thi online - Đại cương về dòng điện xoay chiều

22.

Thi online - Mạch điện RLC nối tiếp, lập phương trình u, i - Đề 1

23.

Tốc độ, lực căng dây trong dao động của con lắc đơn

24.

Ôn tập con lắc đơn

25.

Bài tập sóng cơ, phương trình truyền sóng

26.

Thi online - Mạch LC và Dao động điện từ - Đề 1

27.

Thi online - Mối quan hệ q - u - i trong dao động điện từ - Đề 1

28.

Thi online - Ôn tập Dao động và sóng điện từ - Đề 1

29.

Thi online - Hiện tượng tán sắc ánh sáng

30.

Ôn tập dao động cơ – đề 1

31.

Thi online - Giao thoa ánh sáng - Đề 1

32.

Đại cương dòng điện xoay chiều

33.

Thi online - Ôn tập Sóng ánh sáng - Đề 1

34.

Thi online - Hiện tượng quang điện và Lượng tử ánh sáng - đề 1

35.

Thi online - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề 1

36.

Thi online - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

37.

Đề kiểm tra hết học kỳ I vật lý 12 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội năm học 2017 - 2018

38.

Năng lượng liên kết hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

39.

Thi online - Đề lý thuyết số 01 ( có video chữa)

40.

Thi online - Đề lý thuyết số 02 ( có video chữa)

41.

Đề kiểm tra hết học kì II Vật Lí 12

42.

Kiểm tra hết học kì II Vật Lí 12 – Đề 1

43.

Đề kiểm tra hết học kỳ I vật lý 12 sở GD&ĐT Nam Định năm học 2017 - 2018

44.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

46.

Thi online - Định luật culong - Điện trường (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

53.

Đề tham khảo THPTQG môn Vật Lí - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 201 (Có video chữa) - Thầy Vũ Thế Anh

55.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 202 (Có video chữa) - Thầy Phạm Quốc Toản

56.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

58.

Thi online chuyển động thẳng biến đổi đều (Có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 1 (có video chữa)

60.

Kiểm tra hết học kỳ II – Vật Lí 12 (Đề 2 )

61.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Chuyên Thái Bình – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi chính thức THPT QG 2019 - Môn Vật Lí - Mã đề 201 (Có video chữa)

65.

Con lắc lò xo

Xem thêm

Thầy Toản - Khóa nền tảng môn Vật Lí lớp 12 - Năm 2020

1. Dao động cơ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 10 Đã phát hành

4. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Thầy Toản - Khóa luyện thi THPT quốc gia - Năm 2020

1. Dao động cơ học - lớp 12

Số đề thi: 24 Đã phát hành

2. Sóng cơ học - lớp 12

Số đề thi: 18 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng - lớp 12

Số đề thi: 12 Đã phát hành

7. Hạt nhân nguyên tử - Lớp 12

Số đề thi: 13 Đã phát hành

10. Từ trường - Lớp 11

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Quang hình học - Lớp 11

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

12. Cơ học - Lớp 10

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

13. Nhiệt học - Lớp 10

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Xem thêm

Thầy Thế Anh - Khóa luyện thi THPT QG môn Vật Lí - Năm 2020

1. Dao động cơ

Số đề thi: 17 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 9 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 20 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 10 Đã phát hành

6. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 6 Đã phát hành

7. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Sắp thi 30/12/2019

9. Một số đề thi thử THPT QG ( Tham khảo)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Thầy Thế Anh - Khóa Vật Lí 12 nâng cao - Năm 2020

1. Dao động cơ

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 6

Sắp thi 25/03/2020

5. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 2

Sắp thi 05/06/2020

Thầy Toản - Khóa luyện đề thi thử có video chữa môn Vật Lí - Năm 2020

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 1 (có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 2 (có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 3 (có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 4 (có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 5 (có video chữa)

6.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPTQG môn Vật Lí - năm 2020 - Đề 6 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 7 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 8 (có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 9 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 10 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 12 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 13 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 15 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 16 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 17 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 18 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 11 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 19 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 14 (có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 20 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 21 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 22 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 23 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 25 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2020 - Đề 24 (có video chữa)

Thầy Thế Anh - Khóa luyện đề thi thử THPT QG 2020 môn Vật Lí (có video chữa) - Năm 2020

1.

Đề thi chính thức THPT QG 2019 - Môn Vật Lí - Mã đề 201 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 1 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lí năm 2020 - Đề 3 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 8 (có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 4 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 7 (có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 9 (có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 10 (có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 6 (có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 11 (có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 5 (có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 12 (có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 13 (có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 14 (có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 15 (có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 16 (có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 17 (có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 18 (có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 19 (có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn vật lí năm 2020 - Đề 20 (có video chữa)

60 đề thi thử THPT QG môn Vật Lí của các trường THPT Chuyên trên cả nước (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

1.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Chuyên Thái Bình – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Lí Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Chuyên Bắc Ninh – Lần 2 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Chuyên Thái Bình – Lần 2 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Đồng Dậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí - Chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Sở GD&ĐT Hưng Yên – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí trường THPT Chuyên Quốc học Huế - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT chuyên Hà Giang - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Kim Liên - Hà Nội - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí THPT Đồng Dậu - Vĩnh Phúc - Lần 2 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 2 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí - Liên trường THPT - Sở GD&ĐT Nghệ An - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí - Chuyên Lào Cai - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí trường THPT Thanh Miện - Hải Dương - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi thử THPT QG môn Vật Lí - Chuyên Phan Ngọc Hiển - Cà Mau - Lần 1 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

Khóa đề thi học kì môn Vật Lí 12 của các sở và các trường THPT trên cả nước (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Khóa 1300 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 chọn lọc theo mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

1. Dao động cơ

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Khóa 4500 bài tập môn Lí chọn lọc theo chuyên đề và dạng (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí đến năm 2019 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com