`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lý lớp 9

Đề thi online Môn Lý lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Quang học (Có lời giải chi tiết)

3.

Thi online - Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường - Từ phổ - Đường sức từ (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online vào khối chuyên Vật Lí Hà Nội - Năm học 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 9 - THCS Ngũ Đoan - Phòng GD&ĐT Kiến Thụy - Hải Phòng - Năm học 2017 - 2018

6.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội - Năm học 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 1

9.

Thi online - Kiểm tra hết học kì II - Vật Lí 9 (Đề 2 - Có lời giải chi tiết)

10.

Đề kiểm tra học kỳ II Vật Lí 9 trường THCS Sơn Định - Năm học 2017 - 2018

Cô Loan - Khóa phương pháp học tốt Vật Lí 9 - Năm 2020

1. Điện học

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Điện từ học

Số đề thi: 10 Đã phát hành

3. Quang học

Số đề thi: 12 Đã phát hành

Thầy Toản - Khóa hệ thống kiến thức ôn thi vào chuyên Vật Lí - Năm 2020

1. Điện học

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Quang học

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Nhiệt học

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Cơ học

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Cô Loan - Luyện đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (có video chữa) - Năm 2020

1.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 1

2.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 2

3.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 3

4.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 4

5.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 5

6.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 6

7.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 7

8.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 8

9.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 9

10.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 10

11.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 11

12.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 12

13.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 13

14.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 14

15.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 15

16.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 19

17.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 20

18.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 16

19.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 17

20.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 18

Khóa 50 đề thi chính thức vào lớp 10 môn Vật Lí - Hệ chuyên (có lời giải chi tiết) - Năm 2020

1.

Thi online vào khối chuyên Vật Lí Hà Nội - Năm học 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội - Năm học 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

3.

Thi online vào chuyên Vật Lí - Phổ Thông Năng Khiếu - TPHCM - Năm học 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Kiên Giang - Năm học 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại Học KHTN - Năm học 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bình Dương - Năm học 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

7.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nam Định - Năm học 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

8.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên KHTN Hà Nội - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

10.

Thi online vào khối chuyên Vật Lí Hà Nội - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

11.

Thi online vào khối chuyên Vật Lí - Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

12.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Biên Hòa - Hà Nam - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

13.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bắc Ninh - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

14.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Du - Đăk Lăk - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

15.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

16.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Kiên Giang - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

17.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Ninh Bình - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

18.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

19.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Quảng Ninh - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

20.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

21.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Hà Tĩnh - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

22.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bình Thuận - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

23.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Thái Nguyên - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

24.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Quang Trung - Bình Phước - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

25.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên KHTN Hà Nội - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

26.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bắc Ninh - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

27.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

28.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Yên Bái - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Quảng Bình - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

30.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại học sư phạm Hà Nội - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

31.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Vĩnh Phúc - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

32.

Thi online vào khối chuyên Vật Lí Hà Nội - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

33.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

34.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Long An - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

36.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bắc Ninh - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

37.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Vũng Tàu - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

38.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Hưng Yên - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

39.

Thi online vào chuyên Vật Lí - Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

40.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Du - Đăk Lăk - Năm học 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

41.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Năm học 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

42.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT Đại học sư phạm Hà Nội - Năm học 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

43.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Vĩnh Phúc - Năm học 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

44.

Thi online vào khối chuyên Vật Lí Hà Nội - Năm học 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

45.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Năm học 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

46.

Thi online vào chuyên Vật Lí THPT chuyên Đại học Vinh - Năm học 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

47.

Thi online vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bắc Gia