Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 9

Đề thi online Môn Lí lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi vào khối chuyên Vật Lí - Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm học 2017 - 2018

1.

Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - THCS Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - Năm học 2018 - 2019

1.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 5

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi vào khối chuyên Vật Lí Hà Nội - Năm học 2018 - 2019

3.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 1

4.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội - Năm học 2018 - 2019

5.

Thi online - Điện trở của dây dẫn (Có lời giải chi tiết)

S1 - Cô Loan - Khóa phương pháp học tốt Vật Lí 9 - Năm 2021

1. Điện học

Số đề thi: 20 Đang phát hành... loading

2. Điện từ học

Số đề thi: 19

Sắp thi 19/07/2020

3. Quang học

Số đề thi: 17

Sắp thi 05/10/2020
Sắp thi 16/12/2020

S2 - Thầy Toản - Khóa hệ thống kiến thức ôn thi vào chuyên Vật Lí - Năm 2021

1. Điện học

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

2. Cơ học

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

3. Quang học

Số đề thi: 2

Sắp thi 22/07/2020

4. Nhiệt học

Số đề thi: 3

Sắp thi 12/08/2020

S3 - Cô Loan - Luyện đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (có video chữa) - Năm 2021

1.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 1

2.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 2

3.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 3

4.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 4

5.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 5

6.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 6

7.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 7

8.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 8

9.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 9

10.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 10

11.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 11

12.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 12

13.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 13

14.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 14

15.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 15

16.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 16

17.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 17

18.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 18

19.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 19

20.

Đề thi thử vào 10 môn Vật Lí (Có video chữa) - Đề số 20

S3 - Khóa 50 đề thi chính thức vào lớp 10 môn Vật Lí - Hệ chuyên (có lời giải chi tiết) - Năm 2021

1.

Đề thi vào chuyên Vật Lí THPT chuyên Đại học Vinh - Năm học 2015 - 2016

2.

Đề thi vào khối chuyên Vật Lí Hà Nội - Năm học 2018 - 2019

3.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội - Năm học 2018 - 2019

4.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - Phổ Thông Năng Khiếu - TPHCM - Năm học 2018 - 2019

5.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Kiên Giang - Năm học 2018 - 2019

6.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại Học KHTN - Năm học 2018 - 2019

7.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bình Dương - Năm học 2018 - 2019

8.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nam Định - Năm học 2018 - 2019

9.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội - Năm học 2017 - 2018

10.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên KHTN Hà Nội - Năm học 2017 - 2018

11.

Đề thi vào khối chuyên Vật Lí Hà Nội - Năm học 2017 - 2018

12.

Đề thi vào khối chuyên Vật Lí - Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm học 2017 - 2018

13.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Biên Hòa - Hà Nam - Năm học 2017 - 2018

14.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bắc Ninh - Năm học 2017 - 2018

15.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Du - Đăk Lăk - Năm học 2017 - 2018

16.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - Năm học 2017 - 2018

17.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Năm học 2017 - 2018

18.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Kiên Giang - Năm học 2017 - 2018

19.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Ninh Bình - Năm học 2017 - 2018

20.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa - Năm học 2017 - 2018

21.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Quảng Ninh - Năm học 2017 - 2018

22.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Hà Tĩnh - Năm học 2017 - 2018

23.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bình Thuận - Năm học 2017 - 2018

24.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Thái Nguyên - Năm học 2017 - 2018

25.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Quang Trung - Bình Phước - Năm học 2016 - 2017

26.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên KHTN Hà Nội - Năm học 2016 - 2017

27.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bắc Ninh - Năm học 2016 - 2017

28.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Năm học 2016 - 2017

29.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Yên Bái - Năm học 2016 - 2017

30.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Quảng Bình - Năm học 2016 - 2017

31.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại học sư phạm Hà Nội - Năm học 2016 - 2017

32.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Vĩnh Phúc - Năm học 2016 - 2017

33.

Đề thi vào khối chuyên Vật Lí Hà Nội - Năm học 2016 - 2017

34.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng - Năm học 2016 - 2017

35.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp - Năm học 2016 - 2017

36.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Long An - Năm học 2016 - 2017

37.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bắc Ninh - Năm học 2016 - 2017

38.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Vũng Tàu - Năm học 2016 - 2017

39.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Hưng Yên - Năm học 2016 - 2017

40.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm học 2016 - 2017

41.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Du - Đăk Lăk - Năm học 2015 - 2016

42.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Năm học 2015 - 2016

43.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT Đại học sư phạm Hà Nội - Năm học 2015 - 2016

44.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Vĩnh Phúc - Năm học 2015 - 2016

45.

Đề thi vào khối chuyên Vật Lí Hà Nội - Năm học 2015 - 2016

46.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Năm học 2015 - 2016

47.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Bắc Giang - Năm học 2015 - 2016

48.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên KHTN Hà Nội - Năm học 2015 - 2016

49.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Thái Nguyên - Năm học 2015 - 2016

50.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Thái Bình - Năm học 2015 - 2016

51.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Thái Bình - Năm học 2014 - 2015

52.

Đề thi vào chuyên Vật Lí - THPT chuyên Đại học Vinh - Năm học 2014 - 2015

Khóa đề thi học kì môn Vật Lí lớp 9 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com