Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa)

2.

BTVN - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 -1949)

3.

BTVN - Tiết 1: Trật tự hai cực Ianta

4.

BTVN - Tiết 2: Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh

5.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

8.

BTVN - Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1930 - Tiết 1 (Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những tác động đến kinh tế, xã hội nước ta)

9.

BTVN - Lịch sử Việt Nam 1954 - 1975 - Tiết 1 (Tình hình, nhiệm vụ cách mạng hai miền Nam - Bắc sau Hiệp định Giơ-ne-vơ)

10.

BTVN - Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925

11.

BTVN - Phong trào cách mạng 1930 – 1931

12.

BTVN - Từ toàn quốc kháng chiến đến chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 - Tiết 1

13.

BTVN - Tiết 1: Miền Bắc chống hai lần chiến tranh phá hoại và làm nghĩa vụ hậu phương

14.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

15.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

18.

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

19.

BTVN - Các nước châu Á, Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

20.

BTVN - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX

21.

Thi online: Phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX

22.

Thi online: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)

23.

Thi online: Tổng kết Lịch sử thế giới (1945 - 2000) - Đề số 2

24.

BTVN - So sánh Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

25.

BTVN - Con đường thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) của các nước tư bản

26.

BTVN - So sánh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1914 – 1918)

27.

BTVN - Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) và Luận cương chính trị (10/1930)

28.

Khám phá - Chiến tranh lạnh (Cold War)

29.

BTVN - Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai

30.

BTVN - Phong trào dân tộc dân chủ (1919 – 1930)

31.

Đề thi chuyên sâu Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000) - Đề số 1

32.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

33.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

34.

BTVN - Công cuộc đổi mới của Đảng (từ năm 1986 đến nay)

35.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

36.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

37.

BTVN - Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

38.

BTVN - Các nước châu Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

39.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

40.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

41.

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

42.

Thi Online - Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

43.

Thi Online - Các khuynh hướng yêu nước trong phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1930

44.

BTVN - Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta (1858 - 1884) - có lời giải chi tiết

45.

BTVN - Các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX - có lời giải chi tiết

46.

BTVN - Trật tự hai cực Ianta và Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) - có lời giải chi tiết

47.

BTVN - Cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế Toàn cầu hóa - có lời giải chi tiết

48.

BTVN - Nguyễn Ái Quốc và cách mạng Việt Nam (1911 - 1930) - có lời giải chi tiết

49.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Bình Thuận - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Liên trường THPT tỉnh Quảng Nam - Lần 1 năm 2022

51.

Kì thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh ĐH - Môn Lịch sử - ĐHSP Hà Nội năm 2022

52.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2022

53.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có video chữa)

54.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa)

55.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2018 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2017 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2021 - mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

58.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Hàm Long - Bắc Ninh - năm 2023

61.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có video chữa)

62.

Đề thi minh hoạ kỳ thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử (Lần 2) - Bộ GD&ĐT năm 2020 (Có video chữa)

63.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) - Năm 2020 (Có video chữa)

64.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 324 (Có video chữa)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com