Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 -1949)

2.

Thi Online - Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

3.

Thi online - Phong trào giải phóng dân tộc (Á, Phi, Mĩ Latinh) sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 2000) (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi Online - So sánh Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

5.

Thi Online - So sánh chiến thắng Điện Biên Phủ với chiến dịch Hồ Chí Minh

6.

Thi online: Trật tự hai cực Ianta và Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) - có lời giải chi tiết

7.

Thi online - Phong trào cách mạng 1930 – 1931

8.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

9.

Thi Online - So sánh Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) với Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)

10.

Khám phá - Chiến tranh lạnh (Cold War)

11.

Thi online - Tiết 1: Miền Bắc chống hai lần chiến tranh phá hoại và làm nghĩa vụ hậu phương

12.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

13.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

14.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi HK 1 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Lạng Sơn - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 12 THPT Chu Văn An - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có video chữa)

20.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 302 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 322 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 323 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 303 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 324 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 304 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2018 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

31.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2017 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

33.

Thi online: Hậu phương trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) - có lời giải chi tiết

34.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com