Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi Online - Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

2.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2017 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

3.

BTVN - Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai

4.

BTVN - Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta (1858 - 1884) - có lời giải chi tiết

5.

Đề thi HK 1 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Lạng Sơn - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi HK 2 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Bình Dương - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi HK 2 môn Lịch sử lớp 12 THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

13.

BTVN - So sánh Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

14.

BTVN - So sánh Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) với Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)

15.

BTVN - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 -1949)

16.

Khám phá - Chiến tranh lạnh (Cold War)

17.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề ôn tập giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

22.

Đề ôn tập giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

23.

Đề ôn tập giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

24.

Đề ôn tập giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

25.

Đề ôn tập giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

36.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

37.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

38.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

39.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

40.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

41.

BTVN - Phong trào cách mạng 1930 – 1931

42.

BTVN - Tiết 1: Miền Bắc chống hai lần chiến tranh phá hoại và làm nghĩa vụ hậu phương

43.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

48.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

49.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

50.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

51.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

52.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi chuyên sâu Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000) - Đề số 1

55.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

56.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

58.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

60.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2018 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

63.

Thi Online - Các khuynh hướng yêu nước trong phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1930

64.

BTVN - Trật tự hai cực Ianta và Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) - có lời giải chi tiết

65.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

66.

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

67.

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

68.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2021 - mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com