Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 -1949)

2.

Thi Online - Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

3.

Thi online - Phong trào giải phóng dân tộc (Á, Phi, Mĩ Latinh) sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 2000) (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi Online - So sánh Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

5.

Thi Online - So sánh chiến thắng Điện Biên Phủ với chiến dịch Hồ Chí Minh

6.

Thi online: Trật tự hai cực Ianta và Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) - có lời giải chi tiết

7.

Thi online - Phong trào cách mạng 1930 – 1931

8.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

9.

Thi Online - So sánh Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) với Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)

10.

Khám phá - Chiến tranh lạnh (Cold War)

11.

Thi online - Tiết 1: Miền Bắc chống hai lần chiến tranh phá hoại và làm nghĩa vụ hậu phương

12.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

13.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

14.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com