Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - đề số 10 (có video chữa)

Đề thi miễn phí

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

2.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 trường THPT Thạnh Hóa (Long An) - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

7.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có video chữa)

8.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2020 (có video chữa)

10.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

11.

Thi online - Unit 2 - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

12.

Thi online – Tổng hợp các thì (có video chữa)

13.

Thi online - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

14.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

15.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

16.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

19.

Thi online - Các dạng bài tập đọc hiểu - Có lời giải chi tiết

20.

Thi online - Bài tập đọc đục lỗ - Có lời giải chi tiết

21.

Thi online – Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

22.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

23.

Thi online_Unit 1. Fun and Games_Có lời giải chi tiết

24.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

25.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

29.

Thi online - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản - Có lời giải chi tiết

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com