Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tổng hợp các thì (có video chữa)

2.

BTVN - Cách phát âm đuôi -ed

3.

BTVN - Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

4.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 401 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 2

6.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới

7.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 3

8.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12

9.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 5

10.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 5

11.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 2

12.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới

13.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 4

14.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 2

15.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 2

16.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

17.

BTVN - Bài tập Unit 3 - SGK 12 Thí điểm (có video chữa) - Phần 1

18.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 3

19.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 3

20.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII - tiếng Anh 12

21.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 2

22.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 5

23.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 3

25.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 3

27.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 4

28.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 3

29.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 1

30.

BTVN - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

31.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 4

32.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 4

33.

BTVN - Unit 5. tiếng Anh 11

34.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 5

35.

BTVN - Unit 3 tiếng Anh 12 mới

36.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 4

37.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12

38.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 2

39.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 5

40.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 5

41.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 3

43.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 trường THPT Thạnh Hóa (Long An) - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 5

45.

BTVN - Động từ khuyết thiếu - có lời giải chi tiết

46.

BTVN - Unit 6 tiếng Anh 12 mới

47.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

48.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 2

49.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 4

50.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12

51.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 1

52.

BTVN - Unit 10. tiếng Anh 12

53.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 3

54.

BTVN - Unit 2. tiếng Anh 11

55.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 5

56.

BTVN - Unit 2 - tiếng Anh 12

57.

Đề thi HK2 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

58.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 2

59.

BTVN - Câu tường thuật - có lời giải chi tiết

60.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

61.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 4

62.

Đề thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

63.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 4

64.

BTVN - Thì quá khứ hoàn thành & quá khứ hoàn thành tiếp diễn

65.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

66.

BTVN - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

67.

BTVN - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

68.

BTVN - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản

69.

BTVN - REVISION 1 (có video chữa)

70.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

71.

BTVN - Đọc hiểu 1 (có video chữa)

72.

BTVN - Luyện đề tổng hợp 1 (có video chữa)

73.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2021 - mã đề 404 (có lời giải chi tiết)

74.

BTVN - Bài tập đọc đục lỗ

75.

BTVN - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

76.

BTVN - Đọc thực hành 16: A Fantastic Mind (có video chữa)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com