Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 trường THPT Thạnh Hóa (Long An) - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

6.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có video chữa)

7.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

10.

Thi online - Unit 2 - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

11.

Thi online – Tổng hợp các thì (có video chữa)

12.

Thi online - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

13.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

14.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

15.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

16.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

18.

Thi online - Bài tập đọc đục lỗ - Có lời giải chi tiết

19.

Thi online – Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

20.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

21.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Unit 10. tiếng Anh 12 – Có lời giải chi tiết

23.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

25.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản - Có lời giải chi tiết

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 401

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 402

34.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 403

35.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 404

36.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

40.

Thi online - Unit 1. tiếng Anh 10 - Có lời giải chi tiết

41.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

42.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

43.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

44.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

45.

Thi online - Unit 6 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

46.

Thi online - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

47.

Thi online – Đọc điền từ tổng hợp 1 (có video chữa)

48.

Thi online - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

49.

Thi online - Động từ khuyết thiếu - có lời giải chi tiết

50.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 1

51.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 2

52.

Thi online - Câu tường thuật - có lời giải chi tiết

53.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 3

54.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 4

55.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 5

57.

Thi online - Unit 13. tiếng Anh 10 - Có lời giải chi tiết

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com