Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Thi Online - Động từ to be và các đại từ nhân xưng - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online tổng hợp tiếng Anh - Lớp 9 - Đề số 1 - Có video chữa

Cô Thắng - Khóa tiếng Anh lớp 9 dành cho học sinh mất gốc năm 2020

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com