`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 3

Đề thi online Môn Toán lớp 3

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Phiếu bài tập - So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn (có lời giải chi tiết)

1.

Phiếu bài tập - Diện tích hình chữ nhật, hình vuông (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Phiếu bài tập - Giảm đi một số lần (có lời giải chi tiết)

2.

Phiếu bài tập - Tìm số chia (có lời giải chi tiết)

Toán lớp 3 - cô Thanh Hà

1. Ôn tập và bổ sung

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Các số đến 10000

Số đề thi: 13 Đã phát hành

4. Đề thi cuối học kì 1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Các số đến 100000

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

6. Ôn tập cuối năm

Số đề thi: 6

Sắp thi 21/10/2019
Sắp thi 15/03/2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com