Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Luyện tập về các thì quá khứ - Có video chữa

2.

BTVN - Luyện tập Các loại mệnh đề - Có video chữa

3.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 1

4.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 2

5.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 3

6.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 4

7.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 5

8.

BTVN - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 1

9.

BTVN - Động từ to be và các đại từ nhân xưng

10.

BTVN - Unit 1 - tiếng Anh 9 mới

11.

BTVN - Thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành

12.

Đề thi HKI tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1

13.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 1

14.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 2

15.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 3

16.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 4

17.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 5

18.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 - HKII - tiếng Anh 9 mới

19.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Lớp 9 - Đề số 1 - Có video chữa

20.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 2

21.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 3

22.

Kiểm tra 45 phút - lần 3 - HKII - tiếng Anh 9 mới

23.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 4

24.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 5

25.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1

26.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 6

27.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 2

28.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 3

29.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 4

30.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 5

31.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 1

32.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 2

33.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 3

34.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 4

35.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1

36.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 5

37.

BTVN - Câu điều kiện (có video chữa)

38.

BTVN - Nguyên âm đơn

39.

Đề thi HKI tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

40.

Bài tập về các chủ đề thi nói

41.

BTVN - Đọc và Ghép nối

42.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

43.

Bài tập viết thư tổng hợp

44.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HKI - tiếng Anh 9

45.

BTVN - Unit 3 - tiếng Anh 9

46.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Bình Dương - Có lời giải chi tiết (năm học 2020 - 2021)

47.

BTVN - Unit 6 - tiếng Anh 9

48.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 3 - Có video chữa

49.

Đề minh họa vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Hà Nội (Có video chữa)

50.

BTVN - Cách sử dụng các mạo từ a/ an/ the/ Ø (có video chữa)

51.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 2 (Có video chữa)

52.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Vĩnh Long (Hệ 7 năm) - Có lời giải chi tiết (năm học 2021 - 2022)

53.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Phú Thọ - Có lời giải chi tiết (năm học 2021 - 2022)

54.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Hà Nội - Có lời giải chi tiết (năm học 2021 - 2022)

55.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Hưng Yên - Có lời giải chi tiết (năm học 2021 - 2022)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com