Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Việt lớp 4

Đề thi online Môn Tiếng Việt lớp 4

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK 2 tiếng Việt 4 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Phiếu bài tập - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - Mẹ ốm (Có lời giải chi tiết)

3.

Phiếu bài tập - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - Truyện cổ nước mình (Có lời giải chi tiết)

4.

Phiếu bài tập - Thư thăm bạn - Người ăn xin (Có lời giải chi tiết)

5.

Phiếu bài tập - Một người chính trực - Tre Việt Nam (Có lời giải chi tiết)

6.

Phiếu bài tập - Nỗi dằn vặt của An-dray-ca - Chị em tôi(Có lời giải chi tiết)

7.

Phiếu bài tập - Những hạt thóc giống - Gà trống và Cáo (Có lời giải chi tiết)

8.

Phiếu bài tập - Trung thu độc lập - Ở vương quốc Tương Lai (Có lời giải chi tiết)

9.

Phiếu bài tập - Nếu chúng mình có phép lạ - Đôi giày ba ta màu xanh (Có lời giải chi tiết)

10.

Phiếu bài tập - Thưa chuyện với mẹ - Điều ước của vua Mi-đát (Có lời giải chi tiết)

11.

Phiếu bài tập - Ông trạng thả diều - Có chí thì nên (Có lời giải chi tiết)

12.

Phiếu bài tập - Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi - Vẽ trứng (Có lời giải chi tiết)

13.

Phiếu bài tập - Người tìm đường lên các vì sao - Văn hay chữ tốt (Có lời giải chi tiết)

14.

Phiếu bài tập - Chú đất Nung (Có lời giải chi tiết)

15.

Phiếu bài tập - Cánh diều tuổi thơ - Tuổi Ngựa (Có lời giải chi tiết)

16.

Phiếu bài tập - Kéo co - Trong quán ăn Ba cá bống (Có lời giải chi tiết)

17.

Phiếu bài tập - Rất nhiều mặt trăng (Có lời giải chi tiết)

18.

Phiếu bài tập - Bốn anh tài - Chuyện cổ tích về loài người (Có lời giải chi tiết)

19.

Phiếu bài tập - Bốn anh tài (tiếp theo) - Trống đồng Đông Sơn (Có lời giải chi tiết)

20.

Phiếu bài tập - Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa - Bè xuôi sông La (Có lời giải chi tiết)

21.

Phiếu bài tập - Sầu riêng - Chợ tết (Có lời giải chi tiết)

22.

Phiếu bài tập - Hoa học trò - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Có lời giải chi tiết)

23.

Phiếu bài tập - Vẽ về cuộc sống an toàn - Đoàn thuyền đánh cá (Có lời giải chi tiết)

24.

Phiếu bài tập - Khuất phục tên cướp biển - Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Có lời giải chi tiết)

25.

Phiếu bài tập - Thắng biển - Ga-vôt ngoài chiến lũy (Có lời giải chi tiết)

26.

Phiếu bài tập - Dù sao trái đất vẫn quay - Con sẻ (Có lời giải chi tiết)

27.

Phiếu bài tập - Đường đi Sa Pa - Trăng ơi từ đâu đến (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi giữa học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

29.

Đề thi giữa học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

30.

Đề thi giữa học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

31.

Đề thi giữa học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

32.

Đề thi giữa học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

33.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

34.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

35.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

36.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

37.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

38.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 6 - Có lời giải chi tiết

39.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 7 - Có lời giải chi tiết

40.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 8 - Có lời giải chi tiết

41.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 9 - Có lời giải chi tiết

42.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 10 - Có lời giải chi tiết

43.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

44.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

45.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

46.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

47.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

48.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

49.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

50.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

51.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

52.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

53.

Đề thi HK 1 tiếng Việt 4 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Cô Phạm Thủy - Tiếng Việt 4 - Năm 2022

1. Tuần 1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Tuần 2

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Tuần 3

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Tuần 4

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Tuần 5

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. Tuần 6

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Tuần 7

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Tuần 8

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Tuần 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Tuần 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Tuần 12

Số đề thi: 4 Đã phát hành

12. Tuần 13

Số đề thi: 4 Đã phát hành

13. Tuần 14

Số đề thi: 4 Đã phát hành

14. Tuần 15

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Tuần 16

Số đề thi: 5 Đã phát hành

17. Tuần 17

Số đề thi: 3 Đã phát hành

18. Tuần 19

Số đề thi: 4 Đã phát hành

20. Tuần 20

Số đề thi: 4 Đã phát hành

21. Tuần 21

Số đề thi: 3 Đã phát hành

22. Tuần 22

Số đề thi: 4 Đã phát hành

23. Tuần 23

Số đề thi: 5 Đã phát hành

24. Tuần 24

Số đề thi: 4 Đã phát hành

25. Tuần 25

Số đề thi: 5 Đã phát hành

26. Tuần 26

Số đề thi: 4 Đã phát hành

27. Tuần 27

Số đề thi: 2 Đã phát hành

29. Tuần 29

Số đề thi: 5 Đã phát hành

30. Tuần 30

Số đề thi: 5 Đã phát hành

31. Tuần 32

Số đề thi: 3 Đã phát hành

32. Tuần 33

Số đề thi: 4 Đã phát hành

33. Tuần 31

Số đề thi: 3 Đã phát hành

34. Tuần 34

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Đề thi học kì Tiếng Việt 4 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

1. Đề thi học kì I_Tiếng Việt

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com