Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Sơ lược về chứng minh vuông góc - Có lời giải chi tiết

2.

BTVN – Tính đơn điệu của hàm số (Phần 1) – Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Tính thể tích của khối lăng trụ đứng - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online: Luyện tập Tính đơn điệu của hàm số - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Luyện tập: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Có lời giải chi tiết

6.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

7.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 102 (Có lời giải chi tiết)

9.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích - Có lời giải chi tiết

10.

BTVN - Phương trình lượng giác (Tiết 2) - Có lời giải chi tiết

11.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

12.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 103 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 104 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề chính thức thi THPT QG của Bộ GD&ĐT - Môn Toán - năm 2019 - Mã đề 101 (Có video chữa)

15.

BTVN - Mặt cầu ngoại tiếp (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

16.

Thi online: Chứng minh vuông góc - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

18.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

19.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

20.

BTVN - Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp - Có lời giải chi tiết

21.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

22.

Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích

23.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

25.

Thi online: 50 bài toán về đường tiệm cận - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

26.

BTVN - Nhị thức newton (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online: 30 bài toán cực trị - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi online - Cấp số nhân - Có lời giải chi tiết

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

33.

Thi online: 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

34.

BTVN - Phương trình mũ - Có lời giải chi tiết

35.

Đề thi online - Hai mặt phẳng vuông góc - Có lời giải chi tiết

36.

Đề thi online - Phương pháp giải bất phương trình logarit – Có lời giải chi tiết

37.

Thi online: 50 Bài tập trắc nghiệm biện luận nghiệm, tương giao - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

38.

Thi online: 50 Bài toán về đồ thị hàm số, BBT của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

42.

Thi online: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (bài toán 2 bước) - Có lời giải chi tiết

43.

Thi online: Mặt cầu (Dạng 1,2) - Có lời giải chi tiết

44.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

45.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm Phương trình, bất phương trình lũy thừa, mũ, logarit - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

46.

Thi online: Dạng 1: Thể tích khối chóp cơ bản - Có lời giải chi tiết

47.

Thi online - Luyện tập: Tìm nguyên hàm – tích phân hàm số hữu tỉ - Có lời giải chi tiết

48.

Thi online - Phương trình đường thẳng trong Oxyz - Có lời giải chi tiết

49.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 THPT Chuyên Amsterdam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

50.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

51.

Thi online: Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1) - Có lời giải chi tiết

52.

Đề thi online – Tích phân đổi biến – Có lời giải chi tiết.

53.

Thi online: Luyện tập Tiệm cận của đồ thị hàm số thông qua BBT và đồ thị (Dạng 1+2) - Có lời giải chi tiết

54.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

58.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

65.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

67.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

68.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

69.

Thi online: Tìm điểm chia trong, chia ngoài - Có lời giải chi tiết

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com