Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi onilne: Sơ lược về chứng minh vuông góc - Có lời giải chi tiết

2.

BTVN – Tính đơn điệu của hàm số (Phần 1) – Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Tính thể tích của khối lăng trụ đứng - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online: Luyện tập Tính đơn điệu của hàm số - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Luyện tập: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Có lời giải chi tiết

6.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

7.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 102 (Có lời giải chi tiết)

9.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích - Có lời giải chi tiết

10.

BTVN - Phương trình lượng giác (Tiết 2) - Có lời giải chi tiết

11.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

12.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 103 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 104 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề chính thức thi THPT QG của Bộ GD&ĐT - Môn Toán - năm 2019 - Mã đề 101 (Có video chữa)

15.

BTVN - Mặt cầu ngoại tiếp (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

16.

Thi onilne: Chứng minh vuông góc - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

18.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

19.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

20.

Thi online - Các bài toán thực tế: Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp - có lời giải chi tiết

21.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

22.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

23.

Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích

24.

Thi online: 50 bài toán về đường tiệm cận - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

27.

Thi online: 30 bài toán cực trị - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi online - Cấp số nhân - Có lời giải chi tiết

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

31.

Thi online: 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

32.

BTVN - Phương trình mũ - Có lời giải chi tiết

33.

Đề thi online - Hai mặt phẳng vuông góc - Có lời giải chi tiết

34.

Đề thi online - Phương pháp giải bất phương trình logarit – Có lời giải chi tiết

35.

Thi online: 50 Bài tập trắc nghiệm biện luận nghiệm, tương giao - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

36.

Thi online: 50 Bài toán về đồ thị hàm số, BBT của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com