Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 27 - Đề minh họa 2020 Lần 1 (Có video chữa)

3.

BTVN - Cực trị hàm số (Tiết 1)

4.

BTVN - Luyện tập Cực trị hàm bậc bốn trùng phương chứa m (Tiết 2)

5.

BTVN - Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (bài toán 2 bước)

6.

BTVN - Sơ lược về chứng minh vuông góc

7.

BTVN - Luyện tập Tính đơn điệu của hàm số

8.

BTVN - Luyện tập Tiệm cận của đồ thị hàm số thông qua BBT và đồ thị (Dạng 1+2)

9.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

10.

BTVN - 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1

11.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

12.

BTVN - Tính thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy

13.

BTVN - Tìm điểm chia trong, chia ngoài

14.

BTVN - Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1)

15.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

16.

BTVN - Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

17.

BTVN - Chứng minh vuông góc

18.

BTVN - Phương pháp giải phương trình mũ – Tiết 1

19.

BTVN - Mặt cầu (Dạng 1,2)

20.

BTVN - Luyện tập: Cực trị của hàm số - có lời giải chi tiết

21.

BTVN - 30 Bài toán khối tròn xoay - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 1

22.

BTVN - 30 bài tập trắc nghiệm số phức - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 2

23.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 THPT Chuyên Amsterdam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

24.

BTVN - Đường tiệm cận (Phần 1)

25.

BTVN - Đề ôn tập - kiểm tra giữa HK1 - Đề số 1

26.

BTVN - Thể tích chóp có sẵn chiều cao

27.

BTVN - 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1

28.

BTVN - Tìm nguyên hàm – Tích phân bằng phương pháp đổi biến

29.

BTVN - Phương trình tổng quát mặt phẳng (P)

30.

BTVN - Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1)

31.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích

32.

BTVN - Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước

33.

BTVN - 50 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 3

34.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

35.

BTVN - Dạng 1: Thể tích khối chóp cơ bản

36.

BTVN - Thể tích chóp có sẵn chiều cao

37.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1

38.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2

39.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3

40.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4

41.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

42.

BTVN - Phương trình mũ

43.

BTVN - Luyện tập Lũy thừa

44.

BTVN - Luyện tập Phương trình mũ – Tiết 1 – Phương pháp đưa về cùng cơ số

45.

BTVN - Luyện tập Mặt nón và khối nón - Tiết 1

46.

BTVN - Ôn tập về các phương pháp tìm nguyên hàm, tích phân - Tiết 1: Phương pháp đổi vi phân

47.

BTVN - Đề HKI - Đề số 1

48.

BTVN - Tích phân đổi biến.

49.

BTVN - Luyện tập Lý thuyết nguyên hàm và bảng công thức nguyên hàm

50.

BTVN - Phương trình đường thẳng trong Oxyz

51.

BTVN - Ôn tập bài toán xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

52.

BTVN - Dạng đại số của số phức và các phép toán

53.

BTVN - Lập phương trình đường thẳng (Tiết 1)

54.

BTVN - Ôn tập về bài toán giải phương trình tìm số phức

55.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

56.

BTVN - Tổng hợp các phép toán lũy thừa, mũ và lôgarit

57.

BTVN - Đề ôn tập - kiểm tra cuối HK1 - Đề số 1

58.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

59.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3

60.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1

61.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2

62.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4

63.

BTVN - Ôn tập về Tọa độ điểm và vectơ

64.

BTVN - Đề ôn tập cuối học kì 2 - Đề số 1

65.

BTVN - Luyện tập Tích phân

66.

BTVN - Luyện tập phương trình mặt phẳng - Tiết 1

67.

BTVN - Cực trị của hàm số (Tiết 1)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com