Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 4

Đề thi online Môn Toán lớp 4

Đề thi miễn phí

1.

Phiếu bài tập - Biểu thức có chứa một chữ (có lời giải chi tiết)

2.

Phiếu bài tập - Tìm số trung bình cộng (có lời giải chi tiết)

3.

Phiếu bài tập - Biểu đồ (có lời giải chi tiết)

4.

Phiếu bài tập - Phép cộng và phép trừ (có lời giải chi tiết)

5.

Phiếu bài tập – Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (có lời giải chi tiết)

6.

Phiếu bài tập – Chia cho số có ba chữ số (có lời giải chi tiết)

7.

Phiếu bài tập – Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5 (có lời giải chi tiết)

8.

Phiếu bài tập – Phân số. Phân số với phép chia số tự nhiên (có lời giải chi tiết)

9.

Phiếu bài tập – Giới thiệu tỉ số (có lời giải chi tiết)

10.

Phiếu bài tập – Ôn tập về số tự nhiên – các phép tính với số tự nhiên (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi HK1 Toán 4 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi HK2 Toán 4 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK1 - Toán 4 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa HK1 - Toán 4 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK1 - Toán 4 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi giữa HK1 - Toán 4 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK1 - Toán 4 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa HK2 - Toán 4 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa HK2 - Toán 4 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi giữa HK2 - Toán 4 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa HK2 - Toán 4 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi giữa HK2 - Toán 4 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi HK1 Toán 4 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi HK1 Toán 4 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Toán 4 - Cô Phạm Thị Thu Thủy - 2022

5. Đề thi cuối học kì 1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Ôn tập cuối năm

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

8. Đề thi cuối học kì 2

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S1+] - Toán 4 Nâng Cao theo chuyên đề - Cô Sao Mai

Sắp thi 20/08/2021
Sắp thi 20/09/2021
Sắp thi 20/10/2021
Sắp thi 08/11/2021
Sắp thi 27/11/2021

8. Hình học

Số đề thi: 3

Sắp thi 20/02/2022

[S3] - Đề thi học kì Toán 4 - Có lời giải chi tiết - năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com