Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn học lớp 12

Đề thi online Môn Văn học lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Tây Tiến - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

15.

Thi online - Thi giữa kì - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Thi giữa kì - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Thi giữa kì - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

19.

Thi online - Thi giữa kì - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

21.

Thi online - Thi giữa kì - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

26.

Thi online - Học kì I - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Học kì I - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

28.

Thi online - Học kì I - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online - Học kì I - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

30.

Thi online - Học kì I - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

31.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn 2020 (Có lời giải chi tiết)

33.

Thi online - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

34.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Đồng Tháp - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Bến Tre - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

48.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

49.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

50.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 4 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com