Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn học lớp 12

Đề thi online Môn Văn học lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 1

2.

BTVN - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1

3.

BTVN - Tây Tiến - Đề 1

4.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 1

5.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10

6.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

7.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

8.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6

9.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

10.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

11.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

12.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7

13.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

14.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

15.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

16.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8

17.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

18.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

19.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9

20.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

21.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

22.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

23.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

24.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

25.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

26.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

27.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

28.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

29.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

30.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8

31.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

32.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

33.

BTVN - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 1

34.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

35.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

36.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

37.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9

38.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

39.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

40.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

41.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

42.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

43.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

44.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10

45.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

46.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

47.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

48.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

49.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

50.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

51.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1

52.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

53.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

54.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

55.

BTVN - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 1

56.

BTVN - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 1

57.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

58.

BTVN - Tác gia Hồ Chí Minh

59.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

60.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

61.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 2

62.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

63.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

64.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

65.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

66.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 3

67.

BTVN - Nghị luận về một hiện tượng đời sống

68.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

69.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

70.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

71.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 1

72.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

73.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

74.

BTVN - Đất Nước - Đề 4

75.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1

76.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

77.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

78.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

79.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6

80.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

81.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7

82.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

83.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

84.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

85.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

86.

BTVN - Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt (nội dung giảm tải) - Đề 1

87.

BTVN - Vào phủ chúa Trịnh (nội dung giảm tải)

88.

Đề thi HK 2 môn Ngữ Văn trường THPT Dương Văn Dương - Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

89.

69 bài tập Đọc hiểu môn Ngữ Văn - phần 4 (có lời giải chi tiết)

90.

BTVN - Tuyên ngôn Độc lập

91.

Đề thi thử TN THPT môn Ngữ Văn - Trường THPT Hàn Thuyên - Lần 1 năm 2022

92.

Đề thi thử TN THPT môn Ngữ Văn - Cụm Trường THPT Thuận Thành - Bắc Ninh năm 2022

93.

Đề thi thử TN THPT môn Ngữ Văn - Trường THPT Chuyên Lào Cai - Lần 1 năm 2022

94.

Đề minh họa TN THPT môn Ngữ Văn năm 2022 - Bộ Giáo dục và Đào tạo

95.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 1 (Có video chữa)

96.

Đề thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn 2020 (Có video chữa)

97.

Đề tham khảo THPT Quốc gia môn Ngữ Văn Bộ Giáo dục và Đào tạo (Có video chữa)

98.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 2 (Có video chữa)

99.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 1 (Có video chữa)

100.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 1

101.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

102.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

103.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Quế Võ số 1 - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

104.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn 2020 (Có lời giải chi tiết)

105.

Đề thi thử TN THPT môn Ngữ Văn - Trường THPT Hàm Long - Bắc Ninh - Lần 1 - Năm 2023

106.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Lam Sơn - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

107.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Lần I (có lời giải chi tiết)

108.

Đề thi thử TN THPT môn Ngữ Văn - Trường THPT Ninh Giang - Hải Dương - Năm 2023

109.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Trần Phú - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com