Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn học lớp 12

Đề thi online Môn Văn học lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 1

2.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1

3.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 2

4.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 3

5.

BTVN - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1

6.

BTVN - Tây Tiến - Đề 1

7.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

8.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

9.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

10.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

11.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

12.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

13.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

14.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

15.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

16.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

17.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6

18.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7

19.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8

20.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9

21.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10

22.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

23.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

24.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

25.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

26.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

27.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

28.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

29.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

30.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

31.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

32.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Bến Tre - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Đồng Tháp - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

34.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1

35.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

36.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

37.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

38.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

39.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

40.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

41.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

42.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

43.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

44.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

45.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 1

46.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

47.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

48.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

49.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

50.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

51.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

52.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

53.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

54.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

55.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

56.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6

57.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7

58.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8

59.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9

60.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com