Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 12

Đề thi online Môn Lí lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Kiểm tra hết học kì II Vật Lí 12 – Đề 1

2.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

3.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

4.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

5.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

6.

BTVN - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 1)

7.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

8.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

9.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

10.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

11.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

12.

BTVN - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 2)

13.

BTVN - Đại cương dòng điện xoay chiều

14.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

15.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

16.

BTVN - Dao động điều hòa

17.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

18.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

19.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

20.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

21.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

22.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

23.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

24.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

25.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

Xem thêm

[S1] - Thầy Toản - Nền tảng Vật Lí 12 - Năm 2022

1. Dao động cơ

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 11 Đã phát hành

6. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

7. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 8 Đã phát hành

9. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 8 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com