Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 9

Đề thi online Môn Toán lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Rút gọn và tính giá trị biểu thức - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Các bài toán về đường tròn và tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất, vị trí tương đối của hai đường thẳng - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Giải phương trình bậc hai một ẩn và phương trình quy về phương trình bậc hai - Có lời giải chi tiết

7.

Thi online - Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Dạng toán chuyển động - Có lời giải chi tiết

Thầy Bảo - Khóa luyện thi lớp 9 vào 10 theo chuyên đề môn Toán năm 2020

1.

Thi online - Rút gọn và tính giá trị biểu thức - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Các bài toán về mối liên hệ giữa biểu thức và biến - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Bài toán giá trị nguyên - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Các bài toán về đường tròn và tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau - Có lời giải chi tiết

7.

Thi online - Hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất, vị trí tương đối của hai đường thẳng - Có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Các dạng toán lập phương trình đường thẳng - Có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Các bài toán đồng quy, thẳng hàng và dạng toán khác - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online - Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Có lời giải chi tiết

11.

Thi online - Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ - Có lời giải chi tiết

12.

Thi online - Giải phương trình bậc hai một ẩn và phương trình quy về phương trình bậc hai - Có lời giải chi tiết

13.

Thi online - Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối và phương trình chứa căn bậc hai - Có lời giải chi tiết

14.

Thi online - Phương trình bậc hai một ẩn có tham số - Có lời giải chi tiết

15.

Thi online - Ứng dụng định lý Vi-et - Có lời giải chi tiết

16.

Thi online - Hàm số \(y=ax^2\) và đồ thị hàm số \(y=ax^2\) - Có lời giải chi tiết

17.

Thi online - Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Dạng toán chuyển động - Có lời giải chi tiết

18.

Thi online - Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình - Dạng toán năng suất - Có lời giải chi tiết

19.

Thi online - Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình - Dạng toán công việc - Có lời giải chi tiết

20.

Thi online - Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình - Một số dạng toán khác - Có lời giải chi tiết

21.

Thi online - Ôn tập chuyên đề Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình - Có lời giải chi tiết

22.

Thi online - Ôn tập chuyên đề Phương trình bậc hai một ẩn - Có lời giải chi tiết

23.

Thi online - Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có tham số - Có lời giải chi tiết

24.

Thi online - Tương giao giữa đường thẳng và parabol - Có lời giải chi tiết

25.

Thi online - Ôn tập chuyên đề Hàm số và Đồ thị - Có lời giải chi tiết.

26.

Thi online - Hệ phương trình đối xứng và hệ phương trình đẳng cấp - Có lời giải chi tiết

27.

Thi online - Ôn tập chuyên đề Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Có lời giải chi tiết

28.

Thi online - Các bài hình có nội dung tính toán - Có lời giải chi tiết

29.

Thi online - Các bài toán hình có tam giác nội tiếp đường tròn - Có lời giải chi tiết

30.

Thi online - Dạng toán hình có các đại lượng không đổi - Có lời giải chi tiết

31.

Thi online - Hình trụ - Có lời giải chi tiết

32.

Thi online - Các bài toán chứng minh tứ giác nội tiếp, hệ thức bằng nhau và đường thẳng tiếp xúc với đường tròn - Có lời giải chi tiết

33.

Thi online - Dạng toán hình có 2 đường tròn và chứng minh điểm cố định - Có lời giải chi tiết

34.

Thi online - Các bài hình có 1, 2 và 3 tiếp tuyến - Có lời giải chi tiết

35.

Thi online - Hình nón, hình nón cụt - Có lời giải chi tiết

36.

Thi online - Ôn tập chuyên đề Hình học không gian - Có lời giải chi tiết

37.

Thi online - Các bài toán về góc với đường tròn - Có lời giải chi tiết

38.

Thi online - Hình cầu, mặt cầu - Có lời giải chi tiết

39.

Thi online - Các bài toán tính độ dài đường tròn, cung tròn và diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Có lời giải chi tiết

40.

Thi online - Dạng toán quỹ tích - Có lời giải chi tiết

41.

Thi online - Cực trị hình học - Có lời giải chi tiết

42.

Thi online - Ứng dụng bất đẳng thức Cô-si - Có lời giải chi tiết

43.

Thi online - Ôn tập chuyên đề Hình học phẳng - Có lời giải chi tiết

44.

Thi online - Ứng dụng bất đẳng thức Bunhia-Copxki - Có lời giải chi tiết

45.

Thi online - Ôn tập chuyên đề Bất đẳng thức - Có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com