Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online bài bổ trợ số 1 (nhận biết axit, bazo, muối – cách gọi tên các hợp chất vô cơ)

2.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

4.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

5.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

6.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

S0 - Thầy Chất - Đột phá từ 0 lên 9 môn Hóa Lớp 11 - năm 2021

1. Sự điện li

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Nitơ – Photpho

Số đề thi: 15 Đã phát hành

3. Cacbon – Silic

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

Sắp thi 16/09/2020

6. Hidrocabon no

Số đề thi: 8

Sắp thi 07/10/2020

7. Hiđrocacbon không no

Số đề thi: 10

Sắp thi 25/10/2020

8. Hidrocacbon thơm

Số đề thi: 8

Sắp thi 18/11/2020

9. Ancol – phenol

Số đề thi: 11

Sắp thi 06/12/2020
Sắp thi 02/01/2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com