`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online – Góc giữa đường và mặt, góc giữa 2 mặt phẳng – Có lời giải chi tiết

2.

Thi online – Mặt trụ - hình trụ - khối trụ – Có lời giải chi tiết

3.

Thi online: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online – Phương trình mặt phẳng và vị trí tương đối hai mặt phẳng – Có lời giải chi tiết

5.

Thi online: Phương trình và bất phương trình mũ – Có lời giải chi tiết

6.

Thi online: Ứng dụng tích phân trong hình học– Có lời giải chi tiết

7.

Thi online: Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước – Có lời giải chi tiết

8.

Thi online – Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp – Có lời giải chi tiết

Thầy Chính - Khóa tổng ôn cấp tốc luyện thi THPTQG môn Toán (Đạt 5 - 8 điểm) - Năm 2020

Sắp thi 24/03/2020
Sắp thi 08/04/2020

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com